Vzory smluv

Vzory smluv dle právní úpravy od 1. 1. 2014

Nejčastější vzory smluv dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK). Budete-li potřebovat připravit novou smlouvu, můžete si vybrat z některých vzorů a doplnit do ní své údaje.

 

Zdroj: portal.Pohoda.cz


Upozorňujeme, že tyto vzory smluv jsou obecnými vzory a nejsou přizpůsobeny konkrétním požadavkům u jednotlivých případů, a proto neodpovídáme ani neručíme za vzniklé škody způsobené jakýmkoliv, byť i částečným užitím informací v nich obsažených. Doporučujeme, aby uživatelé při doplnění a před jeho podpisem příslušného vzoru smlouvy vyhledali právní podporu advokáta. Nabízení těchto vzorů smluv k využití široké veřejnosti nepředstavuje poskytnutí právní služby ve smyslu zákona o advokacii.

 

 

Věci – přenechání k užití

Smlouva o nájmu movité věci 2016
Smlouva o výpůjčce 2016
Smlouva o zápůjčce 2016

 

Zaměstnanec/Zaměstnavatel

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Vzor dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot, svěřených zaměstnanci k vyúčtování (§ 252 zákoníku práce).

 

Dohoda o pracovní činnosti 2016
Vzor dohody o pracovní činnosti.

 

Dohoda o provedení práce 2016

Vzor dohody o provedení práce.

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Vzor dohody o rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákoníku práce.

 

Dohoda o skončení pracovního poměru
Vzor dohody o skončení pracovního poměru dle § 52 písm. c) zákoníku práce.

 

Mzdový výměr
Vzor mzdového výměru.

 

Okamžité zrušení pracovního poměru
Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

 

Okamžité zrušení pracovního poměru
Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 55 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

 

Pracovní smlouva
Vzor pracovní smlouvy.

 

Výpověď daná zaměstnavatelem
Vzor výpovědi dané zaměstnavatelem (dle § 52 písm. a) zákoníku práce).

 

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem.

 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

 

Nemovitosti a byty

Kupní smlouva na nemovitost 2016
Smlouva o nájmu bytu 2016
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 2016

 

Ostatní

Smlouva o smlouvě budoucí 2016

 

Podnikatelé a korporace

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti 2016

 

Zdroj: portal.Pohoda.cz