Zpracování mezd

Mzdová účetní

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) nabízí zpracování personální a mzdové agendy v souladu s platnou legislativou nejen ve svém personálním a mzdovém systému PAMICA, ale také nabízí variantu vzdáleného zpracování v personálním a mzdovém systému KS-program. Kancelář také pracuje nebo má zkušenosti i s dalšími programy a systémy: SAP, ABRA, KVASAR, HELIOS, Vision, K2, VEMA, KARAT, Altus VARIO, AZ.PRO, EKONOM, PREMIER, STEREO, Účto a další.

 

       Account agency s.r.o., A-Agency.cz

 

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) převezme odpovědnost za výpočet mezd a odvodů Vašich zaměstnanců a zajistí následující činnosti:

 

 • přihlášení a odhlášení organizace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění
 • vedení evidence zaměstnanců
 • vypracování pracovních smluv (HPP, VPP) a dohod (DPČ, DPP)
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • měsíční výpočet hrubé mzdy, odvodů na SP a ZP a zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • zpracování sestavy nemocenských dávek dle jednotlivých zaměstnanců
 • zpracování sestavy pro exekuce dle jednotlivých zaměstnanců
 • zpracování měsíční rekapitulace mezd a výplatních pásek zaměstnanců
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro OSSZ a ZP
 • zpracovávání měsíčního elektronického příkazu k úhradě mezd a odvodů
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
 • průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců
 • zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců
 • výpočet povinného podílu osob ze ZPS
 • komunikace s úřady OSSZ, ZP, FÚ a ÚP
 • zastupování klienta při kontrolách na OSSZ, ZP a FÚ
 • mzdové a personální poradenství
 • libovolné přehledy a reporty dle potřeb klienta.

 

 

OUTSOURCING MEZD

 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ