Účetnictví

Komplexní vedení účetnictví

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) nabízí zpracování účetnictví nejen v účetním programu POHODA nebo MONEY, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu v účetním programu MS Navision, ale také v personálním a mzdovém systému KS-program nebo účetních programech SAP, ABRA, KVASAR, HELIOS, Vision, K2, VEMA, KARAT, Altus VARIO, AZ.PRO, EKONOM, PREMIER, STEREO, Účto a dalších.

 

Jsme připraveni vést Vaši kompletní účetní agendu v souladu s legislativními předpisy, a to zajištěním následujících činností:

 

 • sestavení účetní osnovy a výchozí bilance účtů
 • kontrola formální správností účetních dokladů
 • evidence a zaúčtování dokladů v souladu s platnými právními předpisy
 • tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní náhrady, odpisy, časové rozlišení, atd.)
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů
 • průběžná inventura rozvahových účtů
 • evidence hmotného i nehmotného majetku, zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • účtování na střediska, činnosti, zakázky
 • zpracování přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti
 • zpracování přiznání k dani z příjmů, dani silniční, dani z nemovitostí, atd.
 • zpracování roční účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
 • zpracování statistických výkazů v průběhu roku
 • zpracování výkazů pro získání bankovních úvěrů
 • optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku
 • rekonstrukce účetnictví za minulá období
 • účetní reporting dle Vašich potřeb.

 

OUTSOURCING MEZD

 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ