Outsourcing

OUTSOURCING MEZD

Každá společnost má své vlastní postupy při zpracování mezd a Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář tuto jedinečnost podporuje. Dnešním trendem v podnikání je zaměřit se na klíčové firemní činnosti a podpůrné procesy vyčlenit mimo společnost. Nejčastěji outsourcovanou činností v ekonomické oblasti je vedení mezd.

 

Účetní a daňová kancelář Account agency s.r.o. v rámci outsourcingu mezd doporučí postupy pro sběr a zpracování mzdových dat s ohledem na požadavky provozů dané společnosti. Dohodnuté řešení je následně u klienta zavedeno a precizováno dle jeho požadavků a potřeb k jeho naprosté spokojenosti. Outsourcing mezd umožňuje i menším společnostem plně využít mzdový a personální systém, jehož samostatné pořízení by bylo pro organizaci velice finančně náročné.


VÝHODY

 • nakupujete pouze takové množství služeb, které potřebujete
 • nemusíte platit mzdy, zákonné odvody a dovolenou či prostoje účetních
 • nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení, dokupovat upgrade a platit svým účetním školící programy
 • získáte dokonalou kontrolu nad personálním a mzdovým řízením
 • zamezíte vnitrofiremnímu úniku mzdových informací (zaměstnanci dodavatele nemají vazbu na zaměstnance klienta)
 • vyšší komfort – odpadá starost s vytížením mzdových účetních a s neustálým sledováním změn
 • odpadá riziko spojené s chybami. Účetní kancelář Account agency s.r.o. je kryta pojištěním odpovědnosti za případné škody způsobené při své činnosti.

Přijměte naše zpracování mezd a začněte využívat všech výhod našeho personálního systému.

 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ

Každý manažer neustále hledá zlepšení a jednou z možností je OUTSOURCING. Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář na základě zkušeností doporučí, jak lze efektivně, bezpečně a správně zajistit zpracování účetní agendy klienta tak, aby korespondovalo předmětem jeho podnikání.

Nabízíme externí vedení celého účetnictví, platby veškerých závazků, řízení pohledávek, zpracování daňových přiznání až po všeobecné administrativní úkony.


VÝHODY

 • časová úspora – budete se věnovat své hlavní činnosti.
 • přebereme riziko za chyby v účetnictví na sebe.
 • ochráníme Vaše vnitropodnikové informace (smluvně zajištěno).
 • naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni.
 • neustále sledujeme změny v souvisejících zákonech.
 • zastupujeme Vás při veškerých kontrolách.
 • spolupracujeme s orgány státní správy.

Věnujte se naplno svému podnikání a starosti s vedením účetnictví přenechejte na nás.

 

 

OUTSOURCING MEZD

 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ