Daňové služby

Daňové poradenství, revize a opravy

Account agency s.r.o., A-Agency.cz                        Account agency s.r.o., A-Agency.cz

 

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) nabízí:

  • Vyhotovení veškerých daňových přiznání:

daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů fyzických osob
přiznání k DPH
souhrnné hlášení
INTRASTAT
silniční daň
daň z nemovitostí
daň z převodu nemovitostí
daň darovací
spotřební daně
srážkové daně

  • registraci k daním
  • komplexní posouzení daňové situace klienta
  • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
  • upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
  • konzultace aktuálních problémů klienta s daňovým poradcem
  • revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy
  • zastupování při kontrolách FÚ na základě plné moci, příprava podkladů ke kontrolám FÚ
  • externí služby daňového poradce

 

OUTSOURCING MEZD

 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ