Daňová evidence

Daňová evidence / Jednoduché účetnictví

Account agency s.r.o., A-Agency.cz              

 

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář nabízí zpracování daňové evidence (do roku 2004 jednoduché účetnictví) v souladu s platnými právními předpisy, a to zajištěním následujících činností:

 

 • kontrola formální správností účetních dokladů
 • evidence a zaúčtování dokladů v souladu s platnými právními předpisy
 • tvorba potřebných interních dokladů (např. cestovní náhrady, odpisy, atd.)
 • vedení peněžního deníku
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů
 • evidence hmotného i nehmotného majetku
 • zpracování přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti (u plátců DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů, dani silniční, dani z nemovitostí, atd.
 • zpracování roční účetní závěrky v daňové evidenci
 • zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • zpracování statistických výkazů v průběhu roku
 • optimalizace daňové povinnosti v průběhu roku
 • účetní reporting dle vašich potřeb.

 

OUTSOURCING MEZD

 

OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ