Outsourcing účetnictví

Outsourcing účetnictví a jeho výhody

 

Pokud hledáte úsporu nebo potřebujete zefektivnit činnost organizace, OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ je jednou z nabízených možností. Účetní a daňová kancelář Account agency s.r.o. ( www.a-agency.cz )  na základě analýzy doporučí efektivní, bezpečné a odborné zpracování účetní agendy a převezme účetnictví v součinnosti s klientem do své správy.

 

Nabízíme externí vedení celého účetnictví, platby veškerých závazků, řízení pohledávek, zpracování daňových přiznání až po všeobecné administrativní úkony.


VÝHODY

  • časová a ekonomická úspora – budete se věnovat pouze své hlavní činnosti.
  • přebíráme odpovědnost za chyby v účetnictví.
  • chráníme vnitropodnikové informace.
  • naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni
  • sledujeme aktuální změny v zákonech a prováděcích předpisech.
  • zastupujeme své klienty při kontrolách.

 


Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář( www.a-agency.cz )  poskytuje dvě formy outsourcingu účetnictví:

  • Vzdálený outsourcing

Account agency s.r.o. zajišťuje pouze odborné účetní služby a dohlíží nad sběrem dat z provozu, který provádí provozní účetní klienta. Výstupy a požadované ekonomické přehledy jsou zpracovány dle požadavků a potřeb klienta.

  • Kompletní outsourcing

Account agency s.r.o. provádí veškerou účetní a pokladní agendu s vazbou na banku, orgány státní správy a ekonomické přehledy pro řídící orgány klienta. Účetní kancelář přebírá plnou odpovědnost za způsob a formu takto vedeného účetnictví.

 

 

Věnujte se naplno své hlavní činnosti a starosti s účetnictvím přenechejte naší účetní a daňové kanceláři Account agency s.r.o., ( www.a-agency.cz )

 

 

OUTSOURCING MEZD