Outsourcing mezd

 

Outsourcing mezd a jeho výhody

 

Při zpracování mezd má většina firem své vlastní postupy a specifické požadavky, které účetní a daňová kancelář Account agency s.r.o. ( www.a-agency.cz ) bezvýhradně respektuje a dodržuje. Současným trendem v oblasti podnikání a služeb je zaměřit se na klíčové činnosti a veškeré podpůrné procesy vyčlenit mimo vlastní organizaci. Nejčastěji outsourcovanou činností v ekonomické oblasti je vedení mezd a činností souvisejících se mzdovým účetnictvím.

 

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář ( www.a-agency.cz ) v rámci outsourcingu mezd doporučí klientovi optimální postupy pro sběr a zpracování mzdových dat a to s ohledem na jeho provozní i organizační požadavky organizace. Nastavený systém zpracování dat je následně zaveden a ve spolupráci s klientem optimalizován. Outsourcing mezd umožňuje i menším organizacím plně využít mzdový a personální systém účetní a daňové kanceláře Account agency s.r.o. ( www.a-agency.cz ).

VÝHODY

  • odebíráte si pouze takové množství služeb, které skutečně potřebujete
  • nevznikají Vám náklady na sociální a zdravotní pojištění účetních, jejich dovolenou nebo školení
  • odpadají Vám investice do počítačového a programového vybavení včetně upgradu při změně   legislativy ve vztahu k vedení účetnictví
  • získáte dokonalou kontrolu nad personálním a mzdovým řízením
  • zjednodušíte a zefektivníte práci personálního managera
  • zamezíte vnitrofiremnímu úniku mzdových informací (dodavatel garantuje ochranu informací)
  • ušetříte až cca 200.000,- Kč* ročně na nákladech za mzdovou účetní
  • snížíte provozní náklady mzdové účtárny na minimum (odpadnou náklady na prostory, vybavení, vzdělávání a zpracovatelský software)
  • odpadají také starosti s vytížením mzdových účetních a se sledováním legislativních změn
  • vyhnete se nemalému riziku spojenému s chybami účetní.

 

* modelový příklad výpočtu pro firmu při 100 osobních číslech (zaměstnancích) a roční fluktuaci do výše 10 %

 

Účetní a daňová kancelář Account agency s.r.o. je vysoce pojištěna z odpovědnosti za případné škody způsobené chybou při své činnosti.

 

Zbavte se starostí se zpracováním mezd a využijte výhod našeho personálního systému.

 

MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM

 

MANAŽERSKÉ MZDY