Odkazy

 

A-Agency | Praha | Brno | Hranice

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář

Account agency s.r.o., účetní a daňová kancelář se zabývá vedením účetnictví a poskytováním daňového, účetního i ekonomického poradenství. Provádí finanční analýzy, zpracovává odborné posudky. Zajišťuje audit, účetní dohled, školení nebo zastupuje klienty před úřady a institucemi. Poskytuje personální outsourcing nebo právní a notářské služby.

 

 

Seznam kalkulaček
Výpočet čisté mzdy
Přesná kalkulačka Vám vypočítá výšku čisté mzdy z vaší hrubé mzdy a zobrazí přehledně rozdělení mzdy na samotnou mzdu, odvody a daně.

 

Výpočet daní a povinných odvodů pro OSVČ
Aktualizovaný kalkulátor Vám vypočítá výšku daní a odvodů z vašich ročních příjmů a výdajů.

 

Výpočet darovací daně
Výšku daně, kterou jste povinni zaplatit z majetku nabytého darováním Vám určí tento kalkulátor.

 

Výpočet dědické daně
Na základě vstupních údajů Vám Kalkulačka určí výšku daně, kterou zaplatíte z majetku nabytého děděním.

 

Výpočet poměrné části dovolené
Kalkulátor Vám vypočítá, kolik dní dovolené vám ještě v daném roce zbývá.

 

Výpočet cestovních náhrad při pracovní cestě se svým vozidlem
Kalkulátor Vám propočítá výši cestovních náhrad ze základní náhrady za používání silničního motorového vozidla a z náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

 

Daňové tiskopisy

Databáze aktuálních daňových tiskopisů
Tištěné, interaktivní a elektronické daňové tiskopisy pro aktuální zdaňovací období:

 

Všeobecné, Registrace, Vyměřovací řízení, Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob, Daň z přidané hodnoty, Daň z převodu nemovitostí, Evidence a vyúčtování pokutových bloků, Pokutové bloky, Stvrzenky, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti, Daň silniční, Daň darovací, Správní poplatky, Pojistné na důchodové spoření – Poplatník, Daň dědická, Daň z nemovitých věcí, Odvod z loterií a jiných podobných her, Pojistné na důchodové spoření – Plátce, Daň z nabytí nemovitých věcí

 

ARES

ARES – ekonomické subjekty

 

ARES přehledně zpřístupňuje údaje, přebírané ze zdrojových registrů do databáze ARES a současně umožňuje přímé přepnutí do www aplikací orgánů veřejné správy, které příslušné informační systémy provozují, pokud tyto aplikace již existují. Všechny údaje, které ARES zpřístupňuje, mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny. Jejich výpis (prostřednictvím ARES) proto nemůže být použit jako průkazní materiál pro úřední jednání.

 

Obchodní rejstřík

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

 

Veřejný rejstřík podle subjektů
Veřejný rejstřík podle právnických osob v angažmá
Veřejný rejstřík podle fyzických osob v angažmá
Automatické aktualizace ze základních registrů
Podání do veřejného rejstříku

 

Ověření DIČ v EU

Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES

 

Zde si můžete ověřit platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v některém z členských států EU. Ověření DIČ lze provést výběrem příslušného členského státu, který DIČ pro účely DPH vydal a vložením ověřovaného DIČ.

 

Právní předpisy v EU

Zde najdete přehled předpisů vydávaných v Úředním věstníku v řadě L s orientačním překladem názvů, které by měly umožnit lépe se orientovat v legislativě EU a udělat si obrázek o předpisech, které by se České republiky mohly týkat nebo se v blízké budoucnosti týkat budou. Překlady je třeba považovat za orientační, poněvadž závazné je vždy pouze původní znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku.

 

Kurzy devizového trhu

 • Vybrané devizové kurzy
 • Vybrané devizové kurzy – grafy
 • Kurzy devizového trhu – průměry
 • Kurzy devizového trhu – roční historie
 • Kurzy ostatních měn
 • Metodika stanovení kurzu koruny

Data pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14:30

 

Česká národní banka

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.
Česká národní banka jako nezávislá instituce pečuje o cenovou stabilitu, dohlíží na finanční systém, podporuje jeho vyvážený rozvoj a zajišťuje hladký oběh peněz a plynulý platební styk.

 

Formuláře ke stažení – FINANCE.cz

Daňové formuláře

 

Hledáte aktuální daňové formuláře? Zde naleznete zdarma daňová přiznání ve formátu Excel (případně i v PDF), do kterých stačí zadat potřebné údaje. Dále zde naleznete formuláře pro OSVČ, a to jak samotné daňové přiznání k dani z příjmu, tak přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, dále zde najdete formuláře pro právnické osoby, formuláře týkající se nepřímých a majetkových daní a v neposlední řadě potřebné formuláře k registraci příjmových daní, DPH či spotřebních daní.

 

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy vznikl v roce 2004 na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, MV ČR. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované informace.

 

Na portálu veřejné správy Vám mohou zaujmou tyto sekce:

 • Adresář držitelů datových schránek – kontakty a spojení na orgány státní správy, samosprávy a na další subjekty veřejné správy.
 • Zákony – platná (aktualizovaná) znění Sbírky zákonů
 • Životní situace – jak má postupovat občan, podnikatel, cizinec, OVM
 • Věstníky
 • Seznam orgánů veřejné moci (OVM) ke stažení

 

Evropský účetní dvůr (EÚD)

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU a v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Jeho úkolem je kontrolovat správný výběr finančních prostředků a jejich využití a napomáhat k lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU.