Dotace Úvěry

 

Dotace, úvěry, půjčky a jiné zdroje

 

Státní zdroje

 

Evropská unie

 

Národní operační programy

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;

 

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A Česká republika – Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III
 6. Program URBACT III

 

V rámci spolupráce při čerpání finančních prostředků u jednotlivých projektů provádíme kontrolu:

 • dokumentace projektu
 • vedení účetnictví projektu
 • účelného vynaložení peněžitých prostředků
 • vyúčtování projektu

 

Na základě výsledků je vypracována zpráva auditora o ověření projektu, která je zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a příslušnými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky.

 


Kontaktujte nás

Bližší informace Vám poskytneme na:
tel.: +420 702 178 677

email: info@a-agency.cz