Aktuality účetní

Více na AKTUALITY


Daňový kalendář – Květen 2017

 

KVĚTEN 2017

 

  • 2. května 2017

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

 

  • 10. května 2017

– spotřební daň – splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

 

  • 22. května 2017

– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

  • 25. května 2017

– spotřební daň – splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2017
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2017 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
– daň z přidané hodnoty – souhrnné hlášení za duben 2017
– daň z přidané hodnoty – kontrolní hlášení za duben 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

 

  • 31. května 2017

– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
– splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

 

 


 

Více na AKTUALITY